Několik bezpečnostních pravidel

Vybraná pravidla bezpečného používání koloběžky během jízdy

.1)      Z hlediska bezpečnosti je asi nejlepší postoj s oběma nohama na stupátku. Jak uvádí Žďárek (2005), jedná se o sjezdový postoj používaný převážně v dlouhých sjezdech. Postoj je uvolněný, nohy mírně flektovány spočívají na nástupné desce diagonálně špičkami po směru jízdy. Obě ruce se pevně drží řidítek, prsty jsou v pohotovosti na brzdových pákách. V krátkých sjezdech se více využívá postavení s jednou nohou na stupátku. Jde více méně o jízdu v základním postoji.

2)      Postoj při jízdě na rovině, do svahu (s nutností odrazu) by měl být mírně ve směru jízdy. Paže v mírném úhlu vpřed, zapřená na řidítkách v blízkosti brzdových pák, stojná noha mírně pokrčená, odrazová noha v pohybu odrazu ve směru jízdy, podél koloběžky. Pro rovnoměrné zatížení svalových partií je nezbytné pravidelné střídání odrazové a stojné nohy přešlapem.

3)       Postoj při sjezdu by měl být uvolněný, stojná noha mírně flektovaná stojí celou ploskou na stupátku, druhá je lehce přitisknuta k stojné, případně se vnitřní hranou opírá o stupátko. Obě ruce pevně drží řidítka, prsty jsou v pohotovosti na brzdových pákách. Volná noha by měla být vždy uvnitř zatáčky. Pro snížení odporů je možno i zde jít do podřepu s více flektovanými lokty. Při použití v delších sjezdech je třeba stojnou nohu měnit.

Při brzdění se jezdec snaží zaujmout takové postavení, aby pokud možno co nejvíce zvýšil pasivní odpory. Především se však snaží umístit těžiště tak, aby co nejlépe využil účinku brzd

4)      Postavení při brzdění vychází ze sjezdového postoje. Poloha nohou na stupátku se v první fázi nemění. Propnutím paží do téměř plné extenze (ne zamknuté lokty) a současným mírným pokrčením nohou přenese jezdec těžiště nad osu zadního kola. Brzdí oběma brzdami zároveň tak, aby předešel zablokování kol a následnému smyku. S klesající rychlostí, kdy již nehrozí překlápění koloběžky vlivem účinku přední brzdy, se jezdec postupně vzpřimuje.

Při brzdění umísti těžiště těla tak, abys co nejlépe využil účinku brzd. Propnutím paží a současným mírným pokrčením nohou přenes těžiště níže a nad osu zadního kola.

Při zastavení uvolní jednu nohu těsně nad podložku (přibližně na úrovni nohy stojné), při dobrzdění na ní došlápne a přenese váhu.

5)      Na koloběžce, na které nelze sedět, je obtížné signalizovat změnu směru jízdy a zároveň zatáčet. Toto lze prováděj pouze při zpevnění celého těla a pevném stoji na stupátku

6)      Technika správné jízdy je individuální v závislosti na terénních nerovnostech, duševní a tělesné zdatnosti jezdce.

7)      Nepodceňuj jízdu na koloběžce a věnuj se plně jejímu řízení a sledování dění kolem sebe.